אולי שם? אולי כאן? אולי כן? אולי לא?

אוליפֹה!

קבוצת מחקר ליצירה עברית

אנחנו בהקמה! רוצות להשתתף? להתעדכן? לדבר? בואו!